Điện thoại A8+ XP3300 XP3500 pin bền

LAND ROVER A8+ - LAND ROVER XP3300 - LAND ROVER XP3500
PIN 12000MAH - 15000MAH NGHE GỌI 15 NGÀY KIÊM SẠC DỰ PHÒNG
2 SIM 2 SÓNG NGHE FM KHÔNG CẦN TAI NGHE ĐÈN PIN SIÊU SÁNG
GIÁ : INBOX - 0977 338 673 0913 78 39 40 - 0937 81 84 87

Comments