Pin Hammer BLC-2 Chính Hãng


Không có văn bản thay thế tự động nào.

Pin Hammer BLC-2 Chính Hãng
Nghe gọi 3 4 ngày

Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Xài cho các loại máy sau :
Nokia 1221, Nokia 1260, Nokia 1261, Nokia 2260, Nokia 3310, Nokia 3330, Nokia 3360, Nokia 3390, Nokia 3395, Nokia 3410, Nokia 3510, Nokia 3510i, Nokia 3560, Nokia 3570, Nokia 3585, Nokia 3585i, Nokia 3586, Nokia 3586i, Nokia 3587, Nokia 3587i, Nokia 3588, Nokia 3588i, Nokia 3589i, Nokia 3590, Nokia 3595, Nokia 6010, Nokia 6650, Nokia 6800, Nokia 6810

Comments